Pokud používáte Adblock, prosím vypněte ho na mé stránce nebo dejte do Adblock pro mou stránku povolení. Děkuji za pochopení. Velice mě tím podpoříte.

If you're using Adblock, please turn off my website or enter into Adblock permission for my site. Thank you for understanding. Very me that you support.

Cheats

Ve hře stiskněte kombinaci kláves  [Ctrl]+[Shift]+[C], otevře se nové okno do kterého můžete psát následující kódy.
Ty vždy potvrďte klávesou [Enter].
help
Zobrazí skoro všechny cheaty


testingCheatsenabled [true nebo false - true zapíná - false vypíná]
Tento kód povolí další cheaty, které můžete používat.Navíc odemyká další různé testovací možnosti, které popíši níže.


Kaching
Přidá 1,000 Simolenů


Motherlode
Přidá 50,000 Simolenů


unlockOutfits [on nebo off]
Zpřístupní v CAS kariérní oblečení a služby. Vždy zapnout před vstupem do CAS.


moveObjects [on nebo off]
Zapne přesouvání všech objektů. Použití tohoto cheatu může způsobit potíže s herními prvky, hledáním cesty, vytvářením skrytých herních objektů a jejich manipulací atd. Vezměte také na vědomí, že tento cheat vám umožňuje manipulovat i s objekty,se kterými běžně manipulovat nelze, například se Simíky. Pokud tyto objekty vymažete, zpět tuto akci vrátit nelze!


resetSim [jméno] [příjmení]
Pokud se Vám náhodou Simík „zasekne“ při interakci nebo ve městě,či se něco zasekne v něm, použijte tento cheat.
Například: resetSim Mortimer Goth


constrainFloorElevation [true nebo false]
Dovolí úpravy povrchu pod objekty nebo stěnami.


placefriezes on /off - umístění základů do patra na zeď


disableSnappingToSlotsOnAlt [on nebo off]
Pokud je tato volba zapnuta, objekty se nebudou při držení klávesy Alt přichytávat do slotů. Tento cheat se může hodit například při umisťování židlí ke stolům, nebo pultů poblíž jiných pultů atd.


fadeObjects [on nebo off]
Zapnutí mizení objektů při přiblížení kamery. A vypnutí.


hideHeadlineEffects [on nebo off]
Skryje efekty nad hlavami Simíků (bubliny s myšlenkami nebo slovy, učení).


jokePlease
Zobrazí náhodný vtip v konzoli


enablellamas [on nebo off]
Zobrazí Llams varující ikonu.
"Llamas" jsou trojúhelníkové varující ikony, které se zobrazují u některých hlášení. Nemá za následek nic.

placefriezes on/off - umístění základů do patra na zeď


slowMotionViz [0-8]
Zpomalí vizuální efekty hry. Hodnota „úroveň“ je volitelná. Platné hodnoty jsou od 0. 8 je nejpomalejší.


fps [on nebo off]
Slouží k zapnutí nebo vypnutí zobrazení počtu snímků za vteřinu.
fullscreen [on nebo off]
Hra bude na celé obrazovce


Quit
Opustit hru


freerealestate Umožní Vám přes úpravu města umístit simíka, rodinu, domácnost do jakéhokoliv domu, na který nemají.


discoverAllUnchartedIslands - V tropickém ráji otevře uzamčené ostrovy. (musí být zaplý testovací chceat - testingcheatsenabled true)


ageuptonpc
Když batole vyroste, může se stát NPC
(bude ve Vaší domácnosti, ale bude ovládáno PC)


familyfunds "[Příjmení]" [částka]
Nastavte peníze jakékoli rodině


maptags [on nebo off]
Zobrazit/skrýt značky na mapě


playsounds [on nebo off]
Zapne/vypne všechen zvuk


Recordvideo
Nahraje video se specifickou kvalitou a velikostí


buydebug
Odkrytí zamčených objektů. Mód nákupu.


Ctrl+Shift+ levé tlačítko myši kliknutím na hrobku
Dovoluje nastavit spouštěče a aktivátory chování v hrobce.


Enablelotlocking true/false
Dovoluje hráčům editovat uzamčené pozemky v rámci módu města


allowObjectsOnRoofs true/false
Dovoluje všem objektům aby byly umístěny na střechy


objectassetnames true/false
Dovoluje hráčům vidět aktivity jiných Simíků


RestrictBuildBuyInBuildings false - umožní upravovat prostory mrakodrapu mimo byt simíka
(vypíná se RestrictBuildBuyInBuildings TruePo zapnutí cheatu "testingCheatsenabled true" můžete také podržet [Shift] a kliknout na následující objekty pro nové interakce

Tropický ráj - odemčení nezmapovaných ostrovů - DiscoverAllUnchartedIslands


Poštovní schránka


„Udělat všechny šťastné“
„Vytvořit pro simíka přátelé“
„Způsobit aby simík všechny poznal“
„Přesunout počítačem ovládanou postavu“
„Vybrat si kariéru“
„Vypnout potřeby“ „Zapnout potřeby“
„Vynutit si návštěvu“


Práce


"Vynutit si příležitost"
"Přesunout událost"
"Přesunout všechny události"


Země


"Teleportovat simíka sem"


Jakýkoli simík


"Spustit stárnutí"


Aktivní simík


"Změnit vlastnosti u aktivního simíka“
„Spustit stárnutí“


Simík který není v domácnosti


„Přidat k aktivní domácnosti“


Panel nálad


Odstraňte jakoukoli náladu z panelu nálad (potřeby, které souvisí s jejich potřebou se poté doplní)


Panel celoživotního štěstí


Zapnuli jste-li TestingCheatsEnabled true ještě před vybráním rodiny v hlavní nabídce, tak po jejím vybrání budete moci se stisknutým [Ctrl] přidávat po 500 celoživotního štěstí tak, že kliknete kamkoli do obdélníčku s truhličkou.


Se zapnutým TestingCheatsenabled true můžete chytit myší potřeby simíka a táhnout libovolným směrem. Zvýšujete tím nebo snižujete potřeby, kariéru, atd. Dále pak držíte klávesu shift a kliknout na poštovní schránku,kde máte další možnosti.
- klikem na simíka se vám otevřou nové volby
1/ změnit vlastnosti tohoto simíka
2/ spustit u něj stárnutí
3/ přidat ho k vaší aktivní rodině (pokud je to cizí simík)
- klikem kamkoli (na zem) s přidržením klávesy shift se vám nabídne možnost teleportrace ačkoli rodina nevlastní teleport, roční období, možnost parcelu upravit a oteřít na ní mód stavby nebo mód nákupu (na kterékoliv parcele i mimo Vaši)
- klikem na simíka, který je u vás na návštěvě, se otevře možnost přidat ho do aktivní rodiny
- umožní doplnit body štěstí !
1/ v módu Upravit město nesmíte mít aktivní žádnou rodinu
2/ zapněte testovací cheaty
3/ vyberte nějakou rodinu jako aktivní
4/ otevřete někomu z jejích členů záložku štěstí, podržte ctrl a klikněte myší kamkoli do tohoto obdélníku kolem truhličky - každé kliknutí přidá simíkovi 500bodů štěstí


Ne každému přidání štěstí takto funguje.


- umožní nastavení vztahů mezi simíky
Pokud potáhnete myší na liště pro vztahy, můžete tak ze simíků ihned udělat nejlepší přátele nebo nepřátele.


Stejně jde pracovat i s lištou povolání.
- familyfunds "[Příjmení]" [částka] - pošlete peníze vybrané sousedské rodině (kterou nemáte jako aktivní, používejte v módu úpravy města)

Zrušení zombíků

1. ctrl+shift+c a napíšeme cheat testingcheatsenabled true a potvrdíte enter.
2. Potom podržte klávesu ctrl + shift a klikneme na poštovní schránku. Ukáží sa nám možnosti a z nich  vyberte "Nastavení populace nadpřirozených bytostí".
3. Zobrazí se další možnosti, kde vybereme "Odstranit ze světa nadpřirozené Simíky".
4. Otevřou se opět další možnosti, kde vybereme "ZOMBÍCI!".A tak si vybíráme koho chceme mít ve hře za nadpřirozené bytosti a koho ne. 


Jak ve hře zmenit jazyk.

1. Klikneme na Start a do vyhledávače zadáme regedit2. Po otevření regeditu klikneme na HKEY_LOCAL_MACHINE

3. Pak klikneme na SOFTWARE

4. Jdeme úplně dolů, kde klikneme na Wow6432Node

5. ...a opět jdeme dolů a klikneme na Sims

6. Dále klikneme na The Sims 3 a tam máme soubory Country a Locale

7. Hlavní je soubor Locale. Ten rozklikneme.

Jazykové Lokalizace hry, které se zadávají do políčka.

cs-CZ, da-DK, de-DE, el-GR, en-US, es-ES, es-MX, fi-FI, pt-PT, ru-RU, fr-FR, hu-HU, it-IT, ja-JP, ko-KR, nl-NL, no-NO,pl-PL, pt-BR, zh-TW, sv-SE 

Pro češtinu máte uveden příklad na obrázku.

8. Dáme OK a máme hotovo :)

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...